Κατασκευή αυτόματου γεμιστικού μηχανήματος ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού


Ολοκληρώθηκε η κατασκευή γεμιστικού μηχανήματος από την εταιρεία ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ Α ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις - Αυτοματισμοί e-mail: koukouma@otenet.gr
Με προσανατολισμό στον εκσυγχρονισμό και την καινοτομία και κατά την καθημερινή μας ενασχόληση με την παρασκευή Ελληνικού παραδοσιακού γιαουρτιού διαπιστώσαμε ότι υπάρχει ανάγκη να αναπτυχθεί νέος τρόπος πλήρωσης - γεμίσματος των περιεκτών. Ανέκαθεν στη μονάδα μας και σε ανάλογες μονάδες παρασκευής παραδοσιακού γιαουρτιού ανά την Ελλάδα, η πλήρωση των περιεκτών γινόταν χειροκίνητα σε κάθε έναν ξεχωριστά. Στο συγκεκριμένο στάδιο παραγωγής χρειαζόταν να μειώσουμε την πολύωρη χειρωνακτική εργασία και τον κίνδυνο μικροβιακών επιμολύνσεων λόγω της άμεσης επαφής του προσωπικού με την πρώτη ύλη.
Υπήρχε λοιπόν η αναγκαιότητα της σχεδίασης και κατασκευής αυτού του μηχανήματος, ώστε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα των προϊόντων και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εργασίας για το προσωπικό. Ανάλογα αυτοματοποιημένα συστήματα τα οποία θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε, δεν υπάρχουν ούτε στην παγκόσμια αγορά ούτε στην εγχώρια. Στην πρώτη λόγω του ότι το παραδοσιακό γιαούρτι - με τις ιδιαιτερότητες που έχει στα στάδια παραγωγής - δεν παράγεται σε καμία άλλη χώρα και στην εγχώρια επειδή δεν έχει κατασκευαστεί ακόμη μηχάνημα πλήρωσης των περιεκτών που να καλύπτει την ανάγκη μας τόσο για αυτοματοποίηση του τρόπου λειτουργίας, όσο και για βελτίωση των συνθηκών υγιεινής του προϊόντος.

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018