• Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Cow yoghurt 3.7% fat


  Nutrients per 100gr
  Energy 68.5 kcal/ proteins 3.6g/ carbohydrates 5.2/fat 3.7g
  grams
  230gr.
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Cow yoghurt 2% fat


  Nutrients per 100gr
  Energy 53.2 kcal/ proteins 3.8g/ carbohydrates 5.1/fat 2.0g
  grams
  230gr.
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Milk dessert
  Vanilla cream and strawberry jelly


  Nutrients per 100gr
  Energy 86.5 kcal/ proteins 2.2g/ carbohydrates 16.0/fat 1.5g
  grams
  200gr.
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Sheep yoghurt


  Nutrients per 100gr
  Energy 92 kcal/ proteins 4.3g/ carbohydrates 3.9/fat 6.6g
  grams
  200-220gr.
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Sheep yoghurt


  Nutrients per 100gr
  Energy 92 kcal/ proteins 4.3g/ carbohydrates 3.9/fat 6.6g
  grams
  500gr or 1000gr
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Rice pudding
  Homemade dessert


  Nutrients per 100gr
  Energy 108.8 kcal/ proteins 3.0g/ carbohydrates 17.3/fat 3.0g
  grams
  200gr.
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Cream
  Homemade dessert


  Nutrients per 100gr
  Energy 104 kcal/ proteins 2.8g/ carbohydrates 16.3/fat 3.1g
  grams
  200gr
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Vanilla-Chocolate
  Homemade dessert


  Nutrients per 100gr
  Energy 132.3 kcal/ proteins 3.2g/ carbohydrates 19.3/fat 5g
  grams
  200gr.
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Strawberry jelly


  Nutrients per 100gr
  Energy 84kcal/ proteins 1.5g/ carbohydrates 19.5/fat 0.0g
  grams
  180gr
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Banana cream
  & chocolate mouse


  Nutrients per 100gr
  Energy 157.7 kcal/ proteins 3.4g/ carbohydrates 26.5/fat 4.0g
  grams
  150gr.
  more
 • Τσόκος Γαλακτοκομικά

  Caramel cream and milk chocolate


  Ingredients
  Fresh cow milk, sugar, starch, milk chocolate, caramel
  grams
  140gr
  more